Chọn duy nhất một bộ sách giáo khoa: Sở GDĐT Khánh Hòa nói gì?

Giờ tan học vào chiều 27.5 ở Trường tiểu học Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Giờ tan học vào chiều 27.5 ở Trường tiểu học Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Giờ tan học vào chiều 27.5 ở Trường tiểu học Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top