Chơi ở mương nước, 2 cháu nhỏ trượt chân đuối nước

Gia đình hai cháu nhỏ đang làm thủ tục an táng cho 2 nạn nhân. Ảnh: LX
Gia đình hai cháu nhỏ đang làm thủ tục an táng cho 2 nạn nhân. Ảnh: LX
Gia đình hai cháu nhỏ đang làm thủ tục an táng cho 2 nạn nhân. Ảnh: LX
Lên top