Chợ Viềng: Giá phở cao gấp đôi, người ăn tăng gấp ba ngày thường