Chợ trên sân chùa

Cảnh họp chợ, bán đồ ăn mặn ngay trước lối lên tháp chuông chùa Linh Phước. Ảnh: K.Q
Cảnh họp chợ, bán đồ ăn mặn ngay trước lối lên tháp chuông chùa Linh Phước. Ảnh: K.Q
Cảnh họp chợ, bán đồ ăn mặn ngay trước lối lên tháp chuông chùa Linh Phước. Ảnh: K.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM