Chợ Sắt trước ngày chờ "lột xác"

Chợ Sắt là một trong biểu tượng của thành phố cảng Hải Phòng. Ảnh ĐL
Chợ Sắt là một trong biểu tượng của thành phố cảng Hải Phòng. Ảnh ĐL
Chợ Sắt là một trong biểu tượng của thành phố cảng Hải Phòng. Ảnh ĐL
Lên top