Cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ tại thành phố Tuyên Quang

Nhân viên y tế tiến hành phun khử khuẩn, phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Ảnh: CTV
Nhân viên y tế tiến hành phun khử khuẩn, phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Ảnh: CTV
Nhân viên y tế tiến hành phun khử khuẩn, phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Ảnh: CTV
Lên top