Cho phép hoạt động lại các tuyến xe Kiên Giang đi TP.HCM và ngược lại

Mọi hoạt động vận tải hành khách từ Kiên Giang đi TPHCM và ngược lại đều phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Mọi hoạt động vận tải hành khách từ Kiên Giang đi TPHCM và ngược lại đều phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Mọi hoạt động vận tải hành khách từ Kiên Giang đi TPHCM và ngược lại đều phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top