Chợ nông sản lớn nhất Ninh Thuận lần thứ 2 đóng cửa vì dịch COVID-19

Chợ Nông sản Phan Rang lần thứ 2 đóng cửa vì phát hiện chùm ca mắc COVID-19. Ảnh: Huỳnh Hải.
Chợ Nông sản Phan Rang lần thứ 2 đóng cửa vì phát hiện chùm ca mắc COVID-19. Ảnh: Huỳnh Hải.
Chợ Nông sản Phan Rang lần thứ 2 đóng cửa vì phát hiện chùm ca mắc COVID-19. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lên top