Chó nghiệp vụ hỗ trợ bộ đội biên phòng Lạng Sơn phòng, chống dịch COVID-19

Chó nghiệp vụ hỗ trợ các chiến sĩ biên phòng Lạng Sơn chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Chó nghiệp vụ hỗ trợ các chiến sĩ biên phòng Lạng Sơn chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Chó nghiệp vụ hỗ trợ các chiến sĩ biên phòng Lạng Sơn chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Lên top