Cho nghỉ việc cán bộ Thanh tra Chính phủ "cầm" 400 triệu đồng của dân

Trụ sở Thanh tra Chính phủ.
Trụ sở Thanh tra Chính phủ.
Trụ sở Thanh tra Chính phủ.
Lên top