Cho "mượn" đất quốc phòng kinh doanh tại Nha Trang: Tháo dỡ công trình trái phép trước ngày 30.8

Dãy hàng quán, ki-ốt mọc lên tại khu vực Cổng 1 (cũ) sân bay Nha Trang, Khánh Hòa sẽ bị tháo dỡ trước ngày 30.8. Ảnh: PV
Dãy hàng quán, ki-ốt mọc lên tại khu vực Cổng 1 (cũ) sân bay Nha Trang, Khánh Hòa sẽ bị tháo dỡ trước ngày 30.8. Ảnh: PV
Dãy hàng quán, ki-ốt mọc lên tại khu vực Cổng 1 (cũ) sân bay Nha Trang, Khánh Hòa sẽ bị tháo dỡ trước ngày 30.8. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM