Cho khai thác titan cạn kiệt, Bình Định lại ra văn bản "siết" quản lý

Khai tác titan ở xã Mỹ Thành, giai đoạn "cao trào"
Khai tác titan ở xã Mỹ Thành, giai đoạn "cao trào"
Khai tác titan ở xã Mỹ Thành, giai đoạn "cao trào"
Lên top