Cho học sinh dùng điện thoại trong lớp: Màn "phá kén" bất ngờ

Học sinh được sử dụng điện thoại di động trong giờ học để phục vụ việc học tập. Ảnh: GDTĐ
Học sinh được sử dụng điện thoại di động trong giờ học để phục vụ việc học tập. Ảnh: GDTĐ
Học sinh được sử dụng điện thoại di động trong giờ học để phục vụ việc học tập. Ảnh: GDTĐ
Lên top