Chợ hoa lớn nhất TPHCM, tranh thủ "xả" hoa để trả lại công viên

Không khí chợ hoa trung tâm trở nên nhộn nhịp trong buồi bán cuối cùng.
Không khí chợ hoa trung tâm trở nên nhộn nhịp trong buồi bán cuối cùng.
Không khí chợ hoa trung tâm trở nên nhộn nhịp trong buồi bán cuối cùng.
Lên top