Chợ heo Bà Rén nổi tiếng ở Quảng Nam xây tiền tỉ rồi để không

Chợ Bà Rén mới. Ảnh: Thanh Chung
Chợ Bà Rén mới. Ảnh: Thanh Chung
Chợ Bà Rén mới. Ảnh: Thanh Chung
Lên top