Chó dại “đại náo” chợ phường, 9 người bị cắn

Lên top