Chở chất thải từ Ninh Bình vào Thanh Hoá: Hơn 60 tấn chứ không phải 28 tấn

Hàng chục tấn chất thải công nghiệp được nghiền nhỏ bỏ trong các bao tải lớn chuyển từ Ninh Bình vào Thanh Hoá chỉ để... san lấp mặt bằng (?!). Ảnh: Quách Du
Hàng chục tấn chất thải công nghiệp được nghiền nhỏ bỏ trong các bao tải lớn chuyển từ Ninh Bình vào Thanh Hoá chỉ để... san lấp mặt bằng (?!). Ảnh: Quách Du
Hàng chục tấn chất thải công nghiệp được nghiền nhỏ bỏ trong các bao tải lớn chuyển từ Ninh Bình vào Thanh Hoá chỉ để... san lấp mặt bằng (?!). Ảnh: Quách Du
Lên top