Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Chở cây xoài rừng trăm tuổi… thong dong trên phố, bị bắt giữ

Cây xoài rừng 100 tuổi đang chở trên đường bị Chi cục Kiểm lâm bắt giữ. Ảnh: L.Đ.H
Cây xoài rừng 100 tuổi đang chở trên đường bị Chi cục Kiểm lâm bắt giữ. Ảnh: L.Đ.H
Cây xoài rừng 100 tuổi đang chở trên đường bị Chi cục Kiểm lâm bắt giữ. Ảnh: L.Đ.H
Lên top