Chở cây xoài rừng trăm tuổi… thong dong trên phố, bị bắt giữ

Cây xoài rừng 100 tuổi đang chở trên đường bị Chi cục Kiểm lâm bắt giữ. Ảnh: L.Đ.H
Cây xoài rừng 100 tuổi đang chở trên đường bị Chi cục Kiểm lâm bắt giữ. Ảnh: L.Đ.H
Cây xoài rừng 100 tuổi đang chở trên đường bị Chi cục Kiểm lâm bắt giữ. Ảnh: L.Đ.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top