Chợ Bình Thới bán hàng kiểu truyền thống, phòng dịch theo cách hiện đại

Kiểm tra thẻ ra vào chợ tại chợ Bình Thới. Ảnh: Anh Tú
Kiểm tra thẻ ra vào chợ tại chợ Bình Thới. Ảnh: Anh Tú
Kiểm tra thẻ ra vào chợ tại chợ Bình Thới. Ảnh: Anh Tú
Lên top