Chính thức xoá tên Đảng viên với Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Huỳnh Tấn Vinh

Đà Nẵng xoá tên khỏi Đảng với ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.
Đà Nẵng xoá tên khỏi Đảng với ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.
Đà Nẵng xoá tên khỏi Đảng với ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top