Chính thức vận hành hệ thống “mắt thần” giám sát giao thông quốc lộ 51

Chính thức vận hành hệ thống “mắt thần” giám sát giao thông quốc lộ 51. Ảnh: Nguyễn Độ
Chính thức vận hành hệ thống “mắt thần” giám sát giao thông quốc lộ 51. Ảnh: Nguyễn Độ
Chính thức vận hành hệ thống “mắt thần” giám sát giao thông quốc lộ 51. Ảnh: Nguyễn Độ
Lên top