Chính thức hoãn thi tốt nghiệp THPT ở Đà Nẵng

Chính thức hoãn thi tốt nghiệp THPT ở Đà Nẵng. Ảnh: Trần Thùy
Chính thức hoãn thi tốt nghiệp THPT ở Đà Nẵng. Ảnh: Trần Thùy
Chính thức hoãn thi tốt nghiệp THPT ở Đà Nẵng. Ảnh: Trần Thùy
Lên top