Chính thức động thổ khởi công xây dựng nhà trẻ cho con công nhân lao động KCN Cái Lân