Chính thức dỡ cách ly Bệnh viện Thận Hà Nội

Bệnh viện Thận Hà Nội. Ảnh: Duy Tiến
Bệnh viện Thận Hà Nội. Ảnh: Duy Tiến
Bệnh viện Thận Hà Nội. Ảnh: Duy Tiến
Lên top