Chính thức "chữa bệnh" cho rừng Xích Tùng 700 tuổi trên Yên Tử

Đường Tùng - con đường hành hương lên Yên Tử rợp bóng Xích Tùng cổ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường Tùng - con đường hành hương lên Yên Tử rợp bóng Xích Tùng cổ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường Tùng - con đường hành hương lên Yên Tử rợp bóng Xích Tùng cổ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top