Chính thức chạy lại tàu khách đường sắt từ 13.10

Chính thức chạy lại tàu khách trên các tuyến đường sắt từ 13.10. Ảnh minh họa GT
Chính thức chạy lại tàu khách trên các tuyến đường sắt từ 13.10. Ảnh minh họa GT
Chính thức chạy lại tàu khách trên các tuyến đường sắt từ 13.10. Ảnh minh họa GT
Lên top