Chính sách mới từ tháng 8.2020: CSGT cấp huyện được xử phạt trên quốc lộ

Cảnh sát giao thông Hà Nội thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát giao thông. Ảnh: T.Vương
Cảnh sát giao thông Hà Nội thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát giao thông. Ảnh: T.Vương
Cảnh sát giao thông Hà Nội thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát giao thông. Ảnh: T.Vương
Lên top