Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp với người lao động trong dịch COVID-19

Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Đình Chúc tặng hoa các khách mời dự chương trình giao lưu trực tuyến: "Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp với người lao động trong dịch COVID-19".
Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Đình Chúc tặng hoa các khách mời dự chương trình giao lưu trực tuyến: "Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp với người lao động trong dịch COVID-19".
Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Đình Chúc tặng hoa các khách mời dự chương trình giao lưu trực tuyến: "Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp với người lao động trong dịch COVID-19".
Lên top