Chính sách bảo hiểm thất nghiệp trở thành "bà đỡ" cho người lao động

Người lao động giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh PV.
Người lao động giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh PV.
Người lao động giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh PV.
Lên top