Chính quyền yêu cầu thủy điện dừng xả lũ để tìm người mất tích ở Kon Tum

Chính quyền yêu cầu Cty thủy điện cắt lũ để tìm kiếm người dân bị nước lũ cuốn. Ảnh TA
Chính quyền yêu cầu Cty thủy điện cắt lũ để tìm kiếm người dân bị nước lũ cuốn. Ảnh TA
Chính quyền yêu cầu Cty thủy điện cắt lũ để tìm kiếm người dân bị nước lũ cuốn. Ảnh TA
Lên top