Chính quyền tuyên bố “nghỉ chơi” với doanh nghiệp cố tình nợ bảo hiểm

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về Bảo hiểm xã hội tại Trung tâm Hành chính công Thành phố Uông Bí.Ảnh: BHXHQNN
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về Bảo hiểm xã hội tại Trung tâm Hành chính công Thành phố Uông Bí.Ảnh: BHXHQNN
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về Bảo hiểm xã hội tại Trung tâm Hành chính công Thành phố Uông Bí.Ảnh: BHXHQNN
Lên top