Chính quyền "từ chối cung cấp thông tin giá cho thuê đất", dân khiếu nại

UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty TNHH Hoàn Cầu một diện tích đất rất lớn để thực hiện dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (hay còn gọi là Diamond Bay resort). Ảnh: Nhiệt Băng
UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty TNHH Hoàn Cầu một diện tích đất rất lớn để thực hiện dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (hay còn gọi là Diamond Bay resort). Ảnh: Nhiệt Băng
UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty TNHH Hoàn Cầu một diện tích đất rất lớn để thực hiện dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (hay còn gọi là Diamond Bay resort). Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top