Chính quyền đô thị phải ưu việt, tránh cứng nhắc, rập khuôn

Đà Nẵng mong muốn chính quyền đô thị sẽ là mô hình ưu việt, phù hợp với các đặc thù riêng của thành phố. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng mong muốn chính quyền đô thị sẽ là mô hình ưu việt, phù hợp với các đặc thù riêng của thành phố. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng mong muốn chính quyền đô thị sẽ là mô hình ưu việt, phù hợp với các đặc thù riêng của thành phố. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top