Chinh phục đảo Bình Ba trên U-oát “thần thánh”

Các du khách nhí lên đường trong ửng hồng buổi bình minh trên chiếc xe U-oát phong trần gió bụi.
Các du khách nhí lên đường trong ửng hồng buổi bình minh trên chiếc xe U-oát phong trần gió bụi.
Các du khách nhí lên đường trong ửng hồng buổi bình minh trên chiếc xe U-oát phong trần gió bụi.
Lên top