Chính phủ yêu cầu TPHCM và Thái Bình thực hiện thu phí không dừng

Chính phủ yêu cầu 2 địa phương khẩn trương thu phí không dừng. Ảnh ĐT
Chính phủ yêu cầu 2 địa phương khẩn trương thu phí không dừng. Ảnh ĐT
Chính phủ yêu cầu 2 địa phương khẩn trương thu phí không dừng. Ảnh ĐT
Lên top