Chính phủ ra Nghị quyết gỡ vướng cho dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng

Cống ngăn triều Mương Chuối (huyện Nhà Bè) - một trong sáu cổng ngăn triều chính của dự án đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Trung Nam.
Cống ngăn triều Mương Chuối (huyện Nhà Bè) - một trong sáu cổng ngăn triều chính của dự án đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Trung Nam.
Cống ngăn triều Mương Chuối (huyện Nhà Bè) - một trong sáu cổng ngăn triều chính của dự án đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Trung Nam.
Lên top