Chính phủ phê duyệt 8 mục tiêu về chiến lược dân số đến năm 2030

Mục tiêu đến năm 2030 của Chính phủ là đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, phấn đấu duy trì cơ cấu tuổi ở mức hợp lý. Tỉ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái (ảnh minh họa). Ảnh: Thanh Tùng
Mục tiêu đến năm 2030 của Chính phủ là đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, phấn đấu duy trì cơ cấu tuổi ở mức hợp lý. Tỉ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái (ảnh minh họa). Ảnh: Thanh Tùng
Mục tiêu đến năm 2030 của Chính phủ là đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, phấn đấu duy trì cơ cấu tuổi ở mức hợp lý. Tỉ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái (ảnh minh họa). Ảnh: Thanh Tùng
Lên top