Chính phủ đồng ý với đề xuất trừ điểm trên bằng lái

Nếu bị trừ điểm hết, người dân phải thi lại giấy phép lái xe. Ảnh: C.N.
Nếu bị trừ điểm hết, người dân phải thi lại giấy phép lái xe. Ảnh: C.N.
Nếu bị trừ điểm hết, người dân phải thi lại giấy phép lái xe. Ảnh: C.N.
Lên top