Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chim ưng, Diều hâu, Đại bàng bạc triệu tham gia hội thi chim săn mồi