Chìm tàu ở Quảng Ngãi, 3 ngư dân được cứu

Chìm tàu trên vùng biển Lý Sơn, 3 ngư dân được ứng cứu kịp thời. Ảnh: Minh họa
Chìm tàu trên vùng biển Lý Sơn, 3 ngư dân được ứng cứu kịp thời. Ảnh: Minh họa
Chìm tàu trên vùng biển Lý Sơn, 3 ngư dân được ứng cứu kịp thời. Ảnh: Minh họa
Lên top