Chim hiếm lạc vào vườn nhà dân

Con chim Hồng Hoàng ông Hồ Văn Phương bắt được. Ảnh: Người dân cung cấp.
Con chim Hồng Hoàng ông Hồ Văn Phương bắt được. Ảnh: Người dân cung cấp.
Con chim Hồng Hoàng ông Hồ Văn Phương bắt được. Ảnh: Người dân cung cấp.
Lên top