Chiêu trò che biển giấu tên khi vi phạm luật giao thông

Hai lái xe ôm công nghệ cùng vượt đèn đỏ. Ảnh cắt từ Clip
Hai lái xe ôm công nghệ cùng vượt đèn đỏ. Ảnh cắt từ Clip
Hai lái xe ôm công nghệ cùng vượt đèn đỏ. Ảnh cắt từ Clip
Lên top