Chiều nay (3.9): Mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình, đề phòng nguy cơ úng ngập hạ du

1 giờ chiều 3.9.2018, Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Sơn La sẽ mở 1 cửa xả đáy để giảm áp lực cho hồ chứa.
1 giờ chiều 3.9.2018, Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Sơn La sẽ mở 1 cửa xả đáy để giảm áp lực cho hồ chứa.
1 giờ chiều 3.9.2018, Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Sơn La sẽ mở 1 cửa xả đáy để giảm áp lực cho hồ chứa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM