Chiều mồng 5 Tết, Quốc lộ 1 từ miền Tây về TPHCM liên tục tắc nghẽn