Chiều 3.8: Thêm 21 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Chiều 3.8, Trung tâm ứng phó khắc phục sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân của (Binh Chủng hóa học – Bộ Quốc phòng) đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại nhiều khu vực quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Chiều 3.8, Trung tâm ứng phó khắc phục sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân của (Binh Chủng hóa học – Bộ Quốc phòng) đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại nhiều khu vực quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Chiều 3.8, Trung tâm ứng phó khắc phục sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân của (Binh Chủng hóa học – Bộ Quốc phòng) đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại nhiều khu vực quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lên top