Chiến tranh trong mắt ai: Gặp lại tác giả “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới”

Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Lịch sử muôn đời duyệt lại/ Không ai lừa được cuộc đời.
Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Lịch sử muôn đời duyệt lại/ Không ai lừa được cuộc đời.
Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Lịch sử muôn đời duyệt lại/ Không ai lừa được cuộc đời.
Lên top