Chiến tranh trong mắt ai: Chiến tranh như con rắn độc

Bia trấn ải bên đồn biên phòng Pha Long.
Bia trấn ải bên đồn biên phòng Pha Long.
Bia trấn ải bên đồn biên phòng Pha Long.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top