Chiến sĩ Điện Biên còn sống được tặng bức trướng "cho người chết"

Bức trướng được Ban liên lạc chiến sỹ Điện Biên phủ tặng cho ông Nguyễn Bá Thảo
Bức trướng được Ban liên lạc chiến sỹ Điện Biên phủ tặng cho ông Nguyễn Bá Thảo
Bức trướng được Ban liên lạc chiến sỹ Điện Biên phủ tặng cho ông Nguyễn Bá Thảo

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top