Chiến sĩ công an nhặt được của rơi tìm người trả lại

Đồng chí Nguyễn Sỹ Lợi nhặt được của rơi trao trả cho người dân. Ảnh: Công an huyện Tân Kỳ
Đồng chí Nguyễn Sỹ Lợi nhặt được của rơi trao trả cho người dân. Ảnh: Công an huyện Tân Kỳ
Đồng chí Nguyễn Sỹ Lợi nhặt được của rơi trao trả cho người dân. Ảnh: Công an huyện Tân Kỳ
Lên top