“Chiến sĩ áo trắng” trên tuyến đầu chống COVID-19

Nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch tại Đà Nẵng. Nguồn: Bộ Y tế
Nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch tại Đà Nẵng. Nguồn: Bộ Y tế
Nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch tại Đà Nẵng. Nguồn: Bộ Y tế
Lên top